El Consell autoritza tres convenis amb els ajuntaments d'Elda, Llíria i La Vall d'Uixó per a l'obertura d'oficines Xaloc

La seua funció és dotar d'assistència, gestió, informació, mediació social i assessorament en matèria d'habitatge i regeneració urbana

redxaloc

El Consell ha autoritzat tres convenis singulars a través de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica amb els ajuntaments d'Elda, Llíria i La Vall d'Uixó per a l'obertura d'oficines integrades en la Xarxa Xaloc.

El propòsit d'aquests acords és l'establiment i el desenvolupament d'una oficina d'habitatge, rehabilitació i regeneració urbana en cadascun dels tres municipis, integrada en la Xarxa Xaloc, i també la dotació d'estabilitat financera i mitjans materials i personals a les oficines, tant ja existents com de nova creació amb la finalitat que el servei a la ciutadania es preste amb continuïtat i qualitat.

Cal recordar que el Consell va aprovar al juny de 2020 un conveni tipus que va ser subscrit amb 19 entitats locals i que posava en marxa una experiència pilot per a la futura creació de la Xarxa Xaloc.

El desenvolupament de les actuacions en matèria d'habitatge, regeneració urbana i rehabilitació d'edificis per part de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica exigeix una immediatesa i proximitat dels òrgans gestors a la ciutadania.

Per això, per a una major eficiència i una assistència al ciutadà més directa, es fa necessari encomanar la gestió, informació, mediació social i assessorament en les esmentades matèries a favor de les entitats locals.

Gestió de les oficines

Segons el que es disposa en el Decret del Consell 199/2021, el finançament assignat a les tres localitats, Elda, Llíria i La Vall d'Uixó ve a càrrec de l'aplicació pressupostària 14.01.02.431.70.227 i conforme disposa la clàusula segona, es reparteix en tres anualitats.

Concretament, l'import total destinat al municipi d'Elda ascendeix a un màxim de 307.862,81 euros. S'estableix per a l'any 2022 una quantitat de 69.517,41 euros, en 2023 es destinaran 119.172,7 euros i altres 119.172,7 euros correspondran a l'any 2024.

Respecte a la inversió realitzada que es destina a la localitat de Llíria, l'import total de gestió aconsegueix un màxim de 167.370,10 euros. La quantia establida per a aquest any 2022 és de 35.568,40 euros i en els dos següents anys, 2023 i 2024, la quantitat aplicada serà de 65.900,85 euros cada any respectivament.

Així mateix, l'entitat local de La Vall d'Uixó rebrà una subvenció total per a l'encàrrec de gestió de 161.231,39 euros. La quantitat adjudicada es distribuirà en tres anualitats com les anteriors. Per al present any l'aportació ascendeix a 29.429,69 euros. S'assignen per als dos anys posteriors, 2023 i 2024, la mateixa quantitat de 65.900,85 euros.

Els tres convenis de col·laboració entraran en vigor en el moment de la signatura i conclouran la seua vigència el 31 de desembre de 2024.

ashotur22

BASE faldon ESAP LA VALL

 

TV Castelló

Multimedia

Video  Audio

 

 

 

Utilitzem cookies propies i de tercers per a millorar l'experiencia de navegació. Si segueix navegant entenem que accepta el seu us. Més informació